Forældrebestyrelsen

  • Bestyrelsesarbejdet – God dialog – God stemning -Godt samarbejde 
Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, valgt blandt forældre i Børnehuset Hejls. Desuden deltager institutionens leder som sekretær samt to personale repræsentanter. 

Medlemmerne af bestyrelsen vælges på et forældremøde hvert år i oktober, hvor to af medlemmerne hvert år er på valg og vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen mødes ca. 4 - 6 gange om året til møder og arrangementer. 

Arbejdet i bestyrelsen er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. Bestyrelsen tilfører nye ideer og holdninger til det daglige arbejde. I bestyrelsen, behøver vi ikke være enige, for at samarbejdet lykkedes. Da grundlaget for arbejdet er respekt for forskellighed, kan vi drage nytte af forskellene.