Vuggestuen

A llergi Hvis jeres barn har en eller anden form for allergi skal I fortælle det ved jeres første kontaktbesøg ligesom I skal gøre opmærksom på det i stamkortoplysninger på NemIntra. Snak med personalet om særlige behov og hensyn ved allergi.

A utostole hvis I har brug for at sætte en autostol af så en anden kan tage jeres barn med hjem, så skal den sættes på den lille bænk i den lille gang ved garderoben.

B eskeder gives til personalet om morgenen, som giver videre til de respektive personaler.

B edsteforældredag holder vi den sidste fredag i november måned. Vi sender invitationer ud. Bedsteforældre og børn klipper og klistre hele dagen og børnehaven er pyntet inden vi går hjem.

B estyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter samt lederen. Bestyrelsesmedlemmer vælges i november for en to årig periode, med start januar.

B leer skal I selv medbringe.

E ftermiddagsmad får børnene tilbudt ca. kl. 14, som regel lidt frugt, brød, yoghurt, eller andet.

F arvel Når du kommer for at hente dit barn, ville det være rart for dit barn, hvis du har tid til at være en del af det der foregår. Sæt tydelige rammer for hvornår I skal gå, og hjælp dit barn med at være ansvarlig for at rydde det legetøj op, det har leget med. Hvis du har brug for hjælp så kontakt os, vi vil gerne hjælpe med til at afhentningen foregår på en rolig og problemfri måde. Inden I tager hjem skal I også huske at tjekke ud på stuens I pad, sige farvel til en af personalet, og til sidst at rydde op på garderobepladsen. 

F ormiddagsmad hver dag ca. kl. 9.00 får børnene tilbudt brød og frugt og mælk. 

F orældresamtaler Det kan nogle gange i hverdagen være vanskeligt for personalet f.eks. ved afhentningen, hvor mange børn bliver hentet samtidig, at få tæt kontakt med den enkelte forælder. Hvis I oplever, at I ikke får nok informationer omkring jeres barn vil vi gerne have at I kontakter os. I er altid velkommen til at ringe til os f.eks. hvis jeres barn var ked at det ved afleveringen, eller noget andet der bekymrer jer.

Alle nye forældre får tilbudt en 3 mdr. samtale, hvor vi snakker lidt om barnets trivsel og udvikling, stærke og svage sider, alt hvad der har indflydelse på barnets liv.

F ri husk via NemIntra eller SMS at give besked hvis barnet ikke kommer, så vi ikke venter forgæves. I er velkommen til at ringe til os, hvis jeres barn var ked af det ved afleveringen eller hvis der er andre ting der bekymrer jer.

F ødselsdag Vi forventer ikke at forældrene deltager, men har I tid og lyst, er I meget velkommen til at være med. Se mere under ” Fødselsdage”.

G arderoben der er en garderobeplads til hvert barn, hvor der er en kasse til ekstra ude skiftetøj. Hjælp jeres barn med at placerer overtøj m.v., så det kan være så selvhjulpen som mulig. Inden i går hjem skal I rydde op i garderoben og tage evt. vådt overtøj og fodtøj med hjem til tørring. Hver fredag skal I huske at tage alle tingene fra garderoben med hjem af hensyn til rengøringen mandag morgen.

G lemt tøj I vores garderobe står der kasser på bænken, hvor vi placerer glemt tøj og andre ting og sager uden navn i, så mangler I noget så kig her. Til hver d. 1. bliver alt tøj og andre gode ting pakket i en sæk og lægges i den store kiste. Efter 3 måneder vil det tøj, der ikke er blevet taget enten overgå til lånetøj i Børnehuset eller det gives væk til velgørende formål. 

G oddag Når I træder ind i huset skal I tage jeres fodtøj af på måtten eller benytte de blå overtrækssko.  Når I er færdige i garderoben, og har tjekket ind på Ipaden på stuen, vil vi alle være samlet I fællesrummet indtil kl. 7.30 husk at sige godmorgen og efter 7.30 er vi på stuen. 

Vi får os en snak om de ting, der har betydning for os, at vide med hensyn til barnet, eks. har barnet sovet dårligt, kommet sent i seng etc.. Dette er vigtigt for, at personalet i løbet af dagen vil være i stand til at forstå barnets adfærd. Vi siger sammen farvel på stuen og vinker til mor eller far - vi tilstræber at være meget opmærksomme på jer og jeres barns behov i forhold til at få sagt farvel, men vi kan være optaget ved eks. morgenbordet eller i en aktivitet med nogle børn, sig derfor til når I har brug for hjælp. Se mere under ”Nye Børn”

H usk vi lukker kl. 17.00 mandag til torsdag og kl. 16.00 om fredagen. Se vedr. Lukkedage under fanen ”Børnehuset Hejls”

H usk navn på ALT tøj og ting, så har det nemmere ved at finde sin rette ejermand hvis det bliver væk. På gangen er der en opslagstavle til forældrene, hvor I kan efterlyse tøj eller hænge opslag af forskellige slags.

I ndesko Barnet skal have et par indesko eller hjemmesko til at have på indendørs.

L egen er en vigtig del af barnets hverdag, og vi giver barnet mulighed for at udvikle sig gennem leg i trygge og udfordrende rammer. Børn har en naturlig lyst til at eksperimentere med deres krop, derfor skal vi give dem tid og plads til at kravle op og ned, rutche og gynge. Vi har indrettet spændende legemiljøer med forskellige materialer, som vækker barnets lyst til at skabe og eksperimentere. Børnene kan det meste af dagen frit lege på stuen. Vi benytter os af de andre spændende og forskellige legemiljøer, der er rundt i huset samt tilbyde andre aktiviteter.

L egetøj må medbringes hver dag, da sovedyr, sutteklude eller andre kendte ting kan have stor betydning for barnets tryghed. Vi vil dog gerne at I undgår legetøj med lyd, legetøj i mange små dele og legetøj der indeholder væske + ikke mere legetøj end hvad der kan være i deres kasse.  Legetøjet medbringes på eget ansvar, så husk at skrive navn i.

M aden får vi fra ”Sanseslottet”  i Kolding. Maden er hovedsaglig økologisk. Der bliver serveret varm mad 3 gange og rugbrød 2 gange i ugen. Ugens madplan kan I se på NemIntra under..................

M edicingivning vi giver helst ikke medicin, men hvis det er nødvendigt så SKAL medicinen være lægeordineret og dette samt dosis osv. skal fremgå af en beskrivelse der følger med medicinen. Snak med personalet på stuen. Personalet sørger for opbevaring af evt. medicin i aflåst skab.

M orgenmad når vi åbner i fællesrummet kl. 6.30 er morgenbordet dækket og vi serverer morgenmad frem til kl. 7.30. På vores morgenbord vil man kunne finde havregrød, havregryn, cornflakes samt lidt mælk og vand. Det vigtigt at I siger til personalet, hvis jeres barn ikke har spist morgenmad hjemmefra. Vi opholder os i køkkenet og i fællesrummet frem til kl. ca. 7.30, hvor stuerne åbner.

P ædagoggiske Læreplaner arbejder vi med hver dag, men om onsdagen arbejder vi mere fokuseret indenfor forskellige temaer. Vi har 4 temaer som dækker alle 6 læreplanstemaer. Se mere på hjemmesiden og årsplanen for vores 4 temaer.

S kiftetøj vuggestuebørn får tildelt 1 garderoberum – til udetøj, sko, støvler og hjemmesko. På vuggestuens toilet får I en kasse til skiftetøj, bleer og ekstratøj. Vi forventer, at være ude med børnene hver dag. Det er derfor vigtigt at I afpasser tøjet til vejret. Det er en god ide, at skrive navn i barnets tøj og holde orden i garderoberummene. Det er forældrenes ansvar at holde øje med, at der altid er skiftetøj på barnets rum.

S ovetøj Børnene sover ude i vores krybberum hele året. Vi har soveposer til børnene som vi bruger om vinteren. Har I specielle ønsker til sovetøj f.eks. fleecetrøje, flyverdragt etc. og bruges der sut, puttedyr eller andet, så aftal med personalet. Krybberummet er overvåget med babyalarm. Aftal søvnbehov med personalet.

S ygdom Vi modtager ikke syge børn, bl.a. pga. smittefaren.  Bliver jeres barn syg eller kommer til skade i institutionen, kontakte vi jer. Se yderligere uddybning under "Sygdom”

T raditioner gør vi meget ud af at fejre. Se mere under traditioner.

T øj efter vejret Tjek vejrudsigten om morgenen og gør dagen lettere for dit barn.

Vi prioriterer højt at komme ud hver dag i alt slags vejr. Naturen stimulerer børnenes sanser på mange gode måder. På legepladsen, Junglen, Oasen og på ture er der store muligheder for at bevæge sig, trille, gynge, cykle, løbe, gå balance, klatre, lege med vand, sand, mudder, blade og meget mere. 

Om sommeren kan børnene smage på udelivet, da vi har en køkkenhave som børnene passer, vindruer, skovjordbær og masser af frugtbuske.

Barnet vil først begynde at komme med på små ture når barnet har fået skabt en tillid og tryghed til stuen, huset, legepladsen, de andre børn og voksne.

T ørre rum vi har et tørrerum hvor det er muligt at få tørret sit tøj i løbet af dagen, hvis der er behov for det, men I skal altid tage det våde tøj med når I henter jeres børn.