Feriepasning

Ferielukning og behovsåbent

Børne- og Uddannelsesudvalget har i sit møde den 10. oktober 2018 besluttet, at der fremover vil være følgende perioder med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:

  • De tre hverdage før Påske

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

  • Uge 28, 29 og 30

  • Dagene mellem jul og nytår (den 31.12. lukkes kl. 12,30)

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle institutioner lukket. Der er ingen alternativ pasning.

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

Daginstitutionerne informerer hvert år forældrene om, hvilke institutioner i de enkelte områder, der har åbent i behovsperioderne. Daginstitutionerne vil også bede forældrene oplyse, hvilke dage deres barn holder ferie.

 

For Børnehuset Hejls gælder følgende:

Børnehuset Hejls (vuggestue + børnehave) samarbejder med "Troldblomst", "Regnbuen" og Taps.

Børnehuset Hejls og Troldblomst skiftes til at holde åben for de børn som har behov for pasning, hvilket betyder at:

  • Børnehuset Hejls holder åben i de lige år (derfor lukket i år 2019)
  • Troldblomst holder åben i de Ulige år (derfor åben i 2019)