Forældre samtaler

  • 3 mdr. samtale – trivsel – særlige behov. 
  • Kompetencehjulet - storebørnsgruppen 
  • Afsluttende samtale – skoleparathed

De daglige samtaler 
 
Den daglige samtale, hvor vi ind imellem snakker om dagen og hvordan barnet har haft det, hvad barnet har lavet eller hvem det har leget med er en vigtig del i forhold til det daglige samarbejde med jer. Vi får en fornemmelse af hvordan trivslen er i hjemmet og I får en god fornemmelse af hvordan trivslen er i børnehaven eller vuggestuen. Vi prioriterer at tage godt imod jer og jeres barn, få de nødvendige beskeder og oplysninger, som hjælper os til at tage bedst muligt vare på jeres børn. Som regel er der jo rigeligt at se til både morgen og 
eftermiddag, så hvis I har brug for en længere snak med personalet, så kom og aftal en tid med os. Ligeledes vil vi henvende os til jer, hvis jeres børn af den ene eller anden grund ikke trives. Vi vælger at bruge tid på at lære både børn og forældre at kende, når barnet starter i børnehave eller vuggestue. Vi sætter pris på åbenhed og det at kunne tale frit med jer om børnene og I er altid velkomne til at drøfte, gode oplevelser eller eventuelle problemer med os. 

Samtaler 
 
Alle forældre får tilbudt en 3 mdr. samtale, hvor vi i fællesskab snakker lidt om starten i vuggestuen eller børnehaven, om de særlige behov som barnet måske har og lidt om hvordan barnet trives i vuggestuen eller børnehaven. 
I storebørnsgruppen får I tilbudt en samtale i november måned. Vi snakker ud fra kompetencehjulet som er et hjul vi udarbejder i forhold til vores kvalitetsrapport. Hjulet kommer godt rundt om barnet og barnets udvikling, stærke og svage sider vi kan se hvor barnet er godt med og hvor der kan være lidt vi skal arbejde med. I februar får I tilbudt en afsluttende samtale, hvor vi snakker om barnets skoleparathed.