Forældre samarbejde

  • Det uundværlige samarbejde – vi hjælper hinanden med store og små ting. 
  • Det daglige samarbejde – vi prioritere en åben dialog 
  • Gensidig respekt – Måske vi ikke altid er enige, men vi taler altid pænt til hinanden.

Den daglige kontakt

Det er den daglige kontakt, der er krumtappen i samarbejdet mellem børnehave, vuggestue og forældre. Vi prioriterer at tage godt imod jer og jeres barn, få de nødvendige beskeder og oplysninger, som hjælper os til at tage bedst muligt vare på jeres børn. Som regel er der jo rigeligt at se til både morgen og eftermiddag, så hvis I har brug for en længere snak med 
personalet, så kom og aftal en tid med os. Ligeledes vil vi henvende os til jer, hvis jeres børn af den ene eller anden grund ikke trives. Vi vælger at bruge tid på at lære både børn og forældre at kende, når barnet starter i børnehave eller vuggestue. Vi sætter pris på åbenhed og det at kunne tale frit med jer om børnene og I er altid velkomne til at drøfte, gode oplevelser eller eventuelle problemer med os. Alle forældre får tilbudt en årlig samtale, hvor vi i fællesskab fordyber os i barnets udvikling, stærke og svage sider, alt hvad der har indflydelse på barnets liv. 

Så skal der arbejdes 
 
I August arrangerer forældrebestyrelsen for Børnehuset Hejls et sommer arrangement for stedets forældre og børn, hvor vi samles om en grill og steger pølser og leger. 
Vi holder et forældremøde i november måned. Dette møde har til formål, at være bredt orienterende og give forældrene mulighed for indbyrdes at møde hinanden. Dette møde er også valgmøde, hvor der er valg til forældre-bestyrelsen for både Børnehave & vuggestue. 

I foråret har vi en lørdag, hvor personale, børn, forældre og søskende mødes og arbejder i institutionen. Vi har i personalegruppen, på forhånd fundet ud af hvad vi gerne vil have lavet og købt diverse ting ind. Sammen udretter vi så en hel masse, malerarbejde, havearbejde, reparer legeredskaber etc.. Det er en hyggelig dag, hvor vi bruger stedet på en helt anden måde. Samtidig spiser vi sammen og får snakket med hinanden, så det er en rigtig god dag, som børnene synes er utrolig sjov.